Nabídka besed
pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště.

Mladí lidé jsou různí – introverti, extroverti, zajímající se o rozličné věci, z různých rodin. Ale každopádně jsou úžasní a nám na nich moc záleží. Proto zde předkládáme nabídku besed, která by studentům měla pomoci vyvarovat se patologických vlivů dnešní doby, jako jsou např. šikana, antisemitismus atd. Také chceme být nápomocni rozvoji jejich osobnosti skrze programy o kreativitě a temperamentu.

Naším záměrem je nabídnout studentům a žákům nejen programy na školách, ale i další smysluplné mimoškolní aktivity. Chceme jim umožnit trávit přínosným způsobem volný čas a také pozitivně ovlivňovat jejich postoje, hodnoty i zájmy. Rádi bychom jim pomohli rozvíjet nová přátelství a nalézat životní hodnoty.

Kontaktní osoba: Mgr. Vaneta Zvoníčková, tel: 739 600 070
Hálkova 830/3, Valašské Meziříčí 757 01, e-mail: VanetaV@seznam.cz

STÁHNOUT V PDF

Alternativní programy v klubovně Mostu

Cílová skupina jsou studenti 8. a 9. tříd základních škol, středních škol a učiliště. Vždy pouze pro jednu třídu.

 • Možnost využití jako zpestření pro studenty při speciálních příležitostech (konec školního roku, období Vánoc, den dětí atd.).
 • Programy probíhají přímo v klubovně Mostu ve Valašském Meziříčí.
 • Délka trvání: 2 vyučovací hodiny.
 • Termín po domluvě, nejlépe pátky.
 • Cena 750,- Kč.

Možnosti:

 • Přátelství
  interaktivní program zaměřený na přátelství; debaty, hry, zábava, poučení; malé občerstvení
 • Team building třídy
  aktivity zaměřené na třídní kolektiv; poznávání spolužáků, spolupráce s nimi; budování vzájemné tolerance a respektu
 • Improvizovaná čajovna
  povídání a posezení se spolužáky; možnost zahrát si poloprofesionální fotbálek, deskové hry; nabídka kvalitních čajů

 

Rizikové chování

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Psychohra pro aktivizaci skupiny a její hodnocení.
 • Každý člověk má hodnotu – co to znamená v praxi.
 • Normální chování ve skupině versus šikana.
 • Formy projevů rizikového chování.
 • Program je interaktivní, poloformální.
 • Pozvání na aktivity budující správné morální hodnoty mladých lidí.
 • Délka trvání: 2 vyučovací hodiny.
 • Cena besedy pro školu: 550,- Kč (zbytek financí sháníme z jiných zdrojů, aby cena byla pro školu co nejdostupnější). Lektor škole vystaví fakturu.

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi).
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží.
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně.
 • Více než 20 let praxe v práci s mladými lidmi (volno časové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…).

 

Vztahy ve třídě

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Beseda je neformální, interaktivní (sezení v kruhu, využití her atd.).
 • Zaměření na přemýšlení sám o sobě + spolužácích, rozvoj empatie, přemýšlení o vzorcích chování, které ve třídě fungují.
 • Pozvání žáků na následné aktivity mimo školu, které pomáhají k budování kvalitních morálních hodnot.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny.
 • Cena besedy pro školu: 550,- Kč (zbytek financí sháníme z jiných zdrojů, aby cena byla pro školu co nejdostupnější). Lektor škole vystaví fakturu.

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi).
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží.
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně.
 • Více než 20 let praxe v práci s mladými lidmi (volno časové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…).

 

O sexu a vztazích jinak

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Beseda je poloformální, interaktivní (projekce, anonymní otázky, kreativní vyjadřování názorů).
 • Možnost bavit se o sexu a vztazích s úctou, nečerpat jen od spolužáků nebo z časopisů a internetu.
 • Motivace k zodpovědnosti ve věcech sexu a vztahů, každý vztah a každé milování přináší nějaké důsledky.
 • Rozdíly mezi muži a ženami, můžeme se vzájemně doplňovat.
 • Pozvání žáků na následné aktivity mimo školu, které pomáhají k budování kvalitních morálních hodnot.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny.
 • Cena besedy pro školu: 550,- Kč (zbytek financí sháníme z jiných zdrojů, aby cena byla pro školu co nejdostupnější). Lektor škole vystaví fakturu.

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi).
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží.  
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně.
 • Více než 20 let praxe v práci s mladými lidmi (volno časové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…).

 

6 milionů aneb holocaust

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Stručná historie antisemitismu (zaměřená zejména na období války a koncentrační tábory).
 • Vizuální ukázka fotografií, videoklip s komentářem pamětnice.
 • Skutečné příběhy lidí, které antisemitismus zasáhl.
 • Interaktivní zážitkové prvky, kde se zapojí samotní žáci.
 • Pozvání na aktivity budující správné morální hodnoty mladých lidí.
 • Poukázání na antisemitismus v dnešní době.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny.
 • Cena besedy pro školu: 550,- Kč (zbytek financí sháníme z jiných zdrojů, aby cena byla pro školu co nejdostupnější). Lektor škole vystaví fakturu.

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi).
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží.  
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně.
 • Více než 20 let praxe v práci s mladými lidmi (volno časové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…).

 

Kreativní myšlení

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Využití např. v hodinách psychologie či výtvarné výchovy. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Definice kreativity.
 • Kreativita je věc každodenního života, nikoli jen umění.
 • Buďme kreativní, protože to obohacuje nás samotné i naše okolí.
 • Tvořivost lze uplatňovat ve vztazích, při studiu, v domácích pracích, koníčcích, oblékání, v umění… prostě všude.
 • Program je interaktivní, poloformální, obsahuje trochu teorie a mnoho praxe.
 • Pozvání na volnočasové aktivity tohoto typu.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny.
 • Cena besedy pro školu: 550,- Kč (zbytek financí sháníme z jiných zdrojů, aby cena byla pro školu co nejdostupnější). Lektor škole vystaví fakturu.

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi).
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží.  
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně.
 • Více než 20 let praxe v práci s mladými lidmi (volno časové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…).

 

Temperament v temperách

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Maximálně pro dvě třídy najednou.

Stručný popis:

 • Základní informace o temperamentu.
 • Test, který studentům pomůže určit jejich typ temperamentu.
 • Silné a slabé stránky jednotlivých typů.
 • Beseda je zábavná, použity jsou praktické příběhy ze života.
 • Cílem je pomoci pochopit sám sebe a druhé lidi.
 • Pozvání na aktivity pomáhající mladým lidem rozvíjet jejich osobnost.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny.
 • Cena besedy pro školu: 550,- Kč (zbytek financí sháníme z jiných zdrojů, aby cena byla pro školu co nejdostupnější). Lektor škole vystaví fakturu.

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi).
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží.  
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně.
 • Více než 20 let praxe v práci s mladými lidmi (volno časové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…).

 

Jak se žije na Ukrajině

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Maximálně pro dvě třídy najednou.

Stručný popis:

 • Jak se žije v zemi nedaleko od nás? Tisíce dětí, které nepoznaly domov, se probíjí životem samy, žijí v kanálech atd.
 • Beseda za pomoci fotografií a krátkých filmových dokumentů představuje osudy lidí.
 • Program vede i k uvědomění si toho, co máme.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny.
 • Beseda je pro školy zdarma, finance na ni sháníme z jiných zdrojů.

Lektor: Mgr. Jiří Hanák

 • Člen správní rady humanitární organizace Nehemia, jejíž projekty jsou ve velké míře zaměřeny na pomoc dětem a lidem v tísni
 • Absolvent kombinovaného studia na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici – Pedagogická fakulta – Katedra teologie a katechetiky.
 • Více než 10 let pravidelně jezdí na Ukrajinu.

 

Kniha, kterou si chceš přečíst

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Maximálně pro dvě třídy najednou.

Stručný popis:

 • Vznik a historie Bible, její téma.
 • Čím je Bible zvláštní a jedinečná.
 • Jak číst Bibli, abych jí rozuměl.
 • Beseda trvá 1 vyučovací hodinu.
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů.

Lektor: Mgr. Jiří Hanák

 • Člen správní rady humanitární organizace Nehemia, jejíž projekty jsou ve velké míře zaměřeny na pomoc dětem a lidem v tísni
 • Absolvent kombinovaného studia na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici – Pedagogická fakulta – Katedra teologie a katechetiky.
 • Více než 10 let pravidelně jezdí na Ukrajinu.

 

Klub Most

Most je organizace pro mladé lidi ve věku 13 až 21 let, která se zaměřuje na práci ve Valašském regionu. Existuje od roku 2000. Funguje pod záštitou Apoštolské církve.

Nejdůležitější činnosti:

 • Pravidelná páteční setkání na různá témata.
 • Letní akce.
 • Besedy na školách.
 • Volnočasové aktivity / víkendové pobyty, paintbally, koncerty, sporty.
 • Osobní příklad vedoucích klubu, kteří usilují být vzorem mladým lidem, včetně poskytování poradenství.

Most je veden týmem dobrovolníků, kteří chtějí být MOSTEM, jenž pomůže mladým lidem…

 • Rozvíjet kompletně jejich osobnost.
 • Nalézt svůj osobní význam.
 • Porozumět křesťanským hodnotám, na kterých stojí základy naší společnosti.
 • Rozvíjet jejich talenty a individualitu.
 • Budovat zdravé vztahy mezi mladými lidmi navzájem.

Vedoucí klubu:
Mgr. Vaneta Zvoníčková
Hálkova 830/3, Valašské Meziříčí 757 01
tel: 739 600 070
e-mail: VanetaV@seznam.cz

www.klubmost.cz, fb: Klub Most, instagram: klubmostvm