Nabídka besed
pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště.

Mladí lidé jsou různí – tlustí, hubení, velcí, malí, upovídaní i nemluvní… Ale každopádně jsou úžasní a nám na nich moc záleží. Proto zde předkládáme nabídku besed, která by studentům měla pomoci vyvarovat se patologických vlivů dnešní doby jako jsou např. šikana, antisemitismus, promiskuita, závislost, atd. Také chceme být nápomocni rozvoji jejich osobnosti.

Našim záměrem je nabídnout mladým lidem nejen programy na školách, ale i další smysluplné mimoškolní aktivity. Chceme jim umožnit trávit přínosným způsobem volný čas a také pozitivně ovlivňovat jejich postoje, hodnoty i zájmy. Rádi bychom pomohli rozvíjet nová přátelství a nalézat životní hodnoty.

Všechny zde nabízené besedy jsou pro školy zdarma, peníze na ně sháníme z jiných zdrojů (kromě alternativních programů v klubovně).

Kontaktní osoba: Mgr. Vaneta Zvoníčková Švabinského 661
tel: 739 600 070 Valašské Meziříčí 757 01 e-mail: VanetaV@seznam.cz

STÁHNOUT V PDF

Alternativní programy v klubovně Mostu

Cílová skupina jsou studenti 8. a 9. tříd základních škol, středních škol a učiliště. Vždy pouze pro jednu třídu.

 • Možnost využití jako zpestření pro studenty při speciálních příležitostech (konec školního roku, období Vánoc, den dětí, atd.)
 • Programy probíhají přímo v klubovně Mostu ve Valašském Meziříčí
 • Délka trvání – 1,5 h čistého času (tedy 2 vyučovací hodiny)
 • Termín po domluvě, nejlépe pátky
 • Cena 400,- Kč

Možnosti:

 • Přátelství
  interaktivní program zaměřený na přátrelství; debaty, hry, zábava, poučení…; malé občerstvení
 • Team building třídy
  aktivity zaměřené na třídní kolektiv; poznávání spolužáků, spolupráce s nimi; budování vzájemné tolerance a respektu
 • Improvizovaná čajovna
  povídání a posezení se spolužáky; možnost zahrát si na PlayStation, stolní hry; nabídka kvalitních čajů

 

Rizikové chování

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Psychohra pro aktivizaci skupiny a její hodnocení
 • Každý člověk má hodnotu – co to znamená v praxi
 • Normální chování ve skupině versus šikana
 • Formy projevů rizikového chování
 • Program je interaktivní, poloformální
 • Pozvání na aktivity budující správné morální hodnoty mladých lidí
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Délka trvání: 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi)
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně
 • Mnohaletá praxe v práci s mladými lidmi (volnočasové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…)
 • Člen pracovní skupiny sociálně patologických jevů a prevence kriminality v Komunitním plánování města Valašské Meziříčí

 

Vztahy ve třídě

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Beseda je neformální, interaktivní (sezení v kruhu, využití her, atd.)
 • Zaměření na přemýšlení o sám sobě + spolužácích, rozvoj empatie, přemýšlení o vzorcích chování, které ve třídě fungují
 • Pozvání žáků na následné aktivity mimo školu, které pomáhají k budování kvalitních morálních hodnot
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi)
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně
 • Mnohaletá praxe v práci s mladými lidmi (volnočasové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…)
 • Člen pracovní skupiny sociálně patologických jevů a prevence kriminality v Komunitním plánování města Valašské Meziříčí

 

Sex a vztahy trochu jinak

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Beseda je poloformální, interaktivní (projekce, anonymní otázky, kreativní vyjadřování názorů)
 • Možnost bavit se o sexu a vztazích s úctou, nečerpat jen od spolužáků nebo z časopisů a internetu
 • Motivace k zodpovědnosti ve věcech sexu a vztahů, každý vztah a každé milování přináší nějaké důsledky
 • Rozdíly mezi muži a ženami, můžeme se vzájemně doplňovat
 • Pozvání žáků na následné aktivity mimo školu, které pomáhají k budování kvalitních morálních
  hodnot
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi)
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně
 • Mnohaletá praxe v práci s mladými lidmi (volnočasové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…)
 • Člen pracovní skupiny sociálně patologických jevů a prevence kriminality v Komunitním plánování města Valašské Meziříčí

 

6 milionů aneb holocaust

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Vždy pouze jedna třída.

holocaust

Stručný popis:

 • Stručná historie antisemitismu (zaměřená zejména na období války a koncentrační tábory)
 • Vizuální ukázka fotografií, videoklip s komentářem pamětnice
 • Skutečné příběhy lidí, které antisemitismus zasáhl
 • Interaktivní zážitkové prvky, kde se zapojí samotní žáci
 • Pozvání na aktivity budující správné morální hodnoty mladých lidí
 • Poukázání na antisemitismus v dnešní době
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi)
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně
 • Mnohaletá praxe v práci s mladými lidmi (volnočasové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…)
 • Člen pracovní skupiny sociálně patologických jevů a prevence kriminality v Komunitním plánování města Valašské Meziříčí

 

Kreativní myšlení

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Využití např. v hodinách psychologie či výtvarné výchovy. Vždy pouze jedna třída.

Stručný popis:

 • Definice kreativity
 • Kreativita je věc každodenního života, nikoli jen umění
 • Buďme kreativní, protože to obohacuje nás samotné i naše okolí
 • Tvořivost lze uplatňovat ve vztazích, při studiu, v domácích pracích, koníčcích, oblékání, v umění… prostě všude
 • Program je interaktivní, poloformální, obsahuje trochu teorie a mnoho praxe
 • Pozvání na volnočasové aktivity tohoto typu
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi)
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně
 • Mnohaletá praxe v práci s mladými lidmi (volnočasové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…)
 • Člen pracovní skupiny sociálně patologických jevů a prevence kriminality v Komunitním plánování města Valašské Meziříčí

 

Typ temperamentu – aneb co jsi zač?

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Maximálně pro dvě třídy najednou.

Stručný popis:

 • Základní informace o temperamentu
 • Test, který studentům pomůže určit jejich typ temperamentu
 • Silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • Přednáška je interaktivní, použity jsou praktické příběhy
 • Je čerpáno z mnoha zdrojů, především z knihy Osobnosti Plus – F. Littauerová
 • Pozvání na aktivity pomáhající mladým lidem rozvíjet jejich osobnost
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Vaneta Zvoníčková

 • Vedoucí organizace Most (práce s mladými lidmi)
 • Absolvent magisterského studia Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně
 • Absolvent Stáže KAM, zaměřené na práci s mládeží
 • Absolvent dvouletého zájmově rozšiřujícího studia psychologie v Brně
 • Mnohaletá praxe v práci s mladými lidmi (volnočasové aktivity, prevenční činnost, poradenství, workshopy…)
 • Člen pracovní skupiny sociálně patologických jevů a prevence kriminality v Komunitním plánování města Valašské Meziříčí

 

Jak se žije na Ukrajině a jižním Rusku

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Maximálně pro dvě třídy najednou.

Stručný popis:

 • Jak se žije na Ukrajině – život ulice (tisíce dětí, které nepoznaly domov, se probíjí životem samy)
 • Jižní Rusko – život poznamenaný válkou
 • Beslan – šokující teroristický útok na školu v jižním Rusku, při kterém zemřelo více než 300 lidí, převážně dětí
 • Vzhledem k časové náročnosti možnost mluvit jen o Ukrajině nebo jen o jižním Rusku
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny

Lektor: Mgr. Jiří Hanák

 • Člen správní rady humanitární organizace Nehemia.
 • Absolvent kombinovaného studia na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici – Pedagogická fakulta – Katedra teologie a katechetiky
 • Projekty Nehemie jsou ve velké míře zaměřeny na pomoc dětem a lidem v tísni
 • Více než 10 let pravidelně jezdí na Ukrajinu.
 • Navštívil také jižní Rusko, které je velmi silně poznamenáno válkou v Čečensku a jinými národnostními konflikty
 • Za pomoci fotografií a krátkých filmových dokumentů představuje osudy lidí, kteří nežijí až tak daleko od nás

 

Kniha, kterou si chceš přečíst

Beseda je pro osmé a deváté ročníky základních škol, střední školy a učiliště. Maximálně pro dvě třídy najednou.

Stručný popis:

 • Vznik a historie Bible
 • Hlavní téma
 • Čím je Bible zvláštní a jedinečná
 • Jak číst Bibli, abych ji rozuměl
 • Beseda je pro školy zdarma, peníze na ni sháníme z jiných zdrojů
 • Beseda trvá 1 vyučovací hodinu

Lektor: Mgr. Jiří Hanák

 • Vystudoval Letniční biblickou akademii v Kolíně
 • Absolvent kombinovaného studia na Univerzitě Mateja Bela v Bánskej Bystrici – Pedagogická fakulta – Katedra teologie a katechetiky
 • Více než 10 let pracuje jako kazatel v Apoštolské církvi a podílí se na vedení Nadačního fondu Nehemia, který pomáhá trpícím ve světě.
 • Projekty Nehemie jsou ve velké míře zaměřeny na pomoc dětem a lidem v tísni

 

Klub Most

Most je organizace pro mladé lidi ve věku 13 až 21 let, která se zaměřuje na práci ve Valašském regionu (Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov a okolní města a obce). Existuje od roku 2000. Funguje pod záštitou Apoštolské církve.

Nejdůležitější činnosti:

 • Pravidelná páteční setkání na různá témata
 • Letní anglické kempy
 • Besedy na školách
 • Volnočasové aktivity /víkendové pobyty, paintbally, koncerty/
 • Osobní příklad vedoucích klubu, kteří usilují být vzorem mladým lidem, včetně poskytování poradenství
 • Workshopy, sporty,…
 • Zapojení v komunitním plánování města Valašské Meziříčí – skupina sociálně patologických jevů a prevence kriminality

Most je veden týmem dobrovolníků, kteří chtějí být MOSTEM, jenž pomůže mladým lidem…

 • Rozvíjet kompletně jejich osobnost
 • Nalézt svůj osobní význam
 • Porozumět křesťanským hodnotám a ztotožnit se s nimi
 • Rozvíjet jejich talenty a individualitu
 • Budovat zdravé vztahy mezi mladými lidmi navzájem

Vedoucí klubu
Mgr. Vaneta Zvoníčková
tel: 739 600 070
e-mail: VanetaV@seznam.cz
Švabinského 661
Valašské Meziříčí